شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

ﻏرﻓﻪ شركت ﻓروكتوز ناب سال ۹۷

ﻏرﻓﻪ شركت ﻓروكتوز ناب سال ۹۷

غرفه سازی

ﻏرﻓﻪ شركت ﻓروكتوز ناب سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

ﻏرﻓﻪ شركت ﻓروكتوز ناب سال ۹۷

نمایشگاه:

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۸ تا ۱۱ تیر ۱۳۹۷

متراژ:

۴۴.۵ متر مربع

برچسب ها:

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته, ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, ﻏرﻓﻪ شركت ﻓروكتوز ناب سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی