شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کیمیا کاشت اطبا سال 1401

غرفه شرکت کیمیا کاشت اطبا سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت کیمیا کاشت اطبا سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت کیمیا کاشت اطبا سال 1401

نمایشگاه

شصت و يکمين کنگره علمي جامعه دندانپزشکي ايران (اکسيدا)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

24 تا 27 خرداد 1401

متراژ

60 متر مربع

برچسب ها:

exhibitio, exhibition stand, شرکت کیمیا کاشت اطبا, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه اکسیدا