شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کیمیا جاوید سال 98

غرفه شرکت کیمیا جاوید سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت کیمیا جاوید سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت کیمیا جاوید سال 98

نمایشگاه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

تاریخ برگزاری نمایشگاه

31 شهریور تا 3 مهر

متراژ

60 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه شرکت کیمیا جاوید, غرفه نمایشگاهی