شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کیا بهداشت (PANA) سال ۹۶

غرفه شرکت کیا بهداشت (PANA) سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت کیا بهداشت (PANA) سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت کیا بهداشت (PANA) سال ۹۶

نمایشگاه:

بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

تاریخ:

۴ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

متراژ:

128 متر مربع

Tags:

بيست و چهارمين نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته, شرکت, غرفه, غرفه شرکت کیا بهداشت (PANA) سال ۹۶