شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت کشت و صنعت مکران سال 1401

غرفه شرکت کشت و صنعت مکران سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت کشت و صنعت مکران سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت کشت و صنعت مکران

نمایشگاه

ششمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته تهران (Ifex)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29 آبان تا 2 آذر 1401

متراژ

104 متر مربع

برچسب ها:

شرکت کشت و صنعت مکران, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه شیلات