شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پیشگام صنعت شمس اروند سال 1401

غرفه شرکت پیشگام صنعت شمس اروند سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت پیشگام صنعت شمس اروند سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت پیشگام صنعت شمس اروند سال 1401

نمایشگاه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران (IranPlast)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

30 شهریور تا 2 مهر 1401

متراژ

132 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه شرکت پیشگام صنعت شمس اروند, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران پلاست