شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پلار سال ۹۶

غرفه شرکت پلار سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت پلار سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پلار سال ۹۶

نمایشگاه:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲ تا ۵ آذر ۱۳۹۶

متراژ:

۹۹ مترمربع

برچسب ها:

پلار, شرکت, غرفه, غرفه شرکت پلار سال ۹۶, لوازم خانگی