شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پدیده شیرین پارس سال 98

غرفه شرکت پدیده شیرین پارس سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت پدیده شیرین پارس سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پدیده شیرین پارس سال 98

نمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

تاریخ برگزاری نمایشگاه

22 تا 25 شهریور 98

متراژ

65 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه شرکت پدیده شیرین پارس, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه شیرینی و شکلات