شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۳

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۳

غرفه سازی

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۳

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۳

نمایشگاه:

دهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۴ تا ۷ آذر ۱۳۹۳

متراژ:

۹۴ متر مربع

برچسب ها:

ساخت غرفه, سال ۹۳, شرکت پارس آلیاژ, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت پارس آلیاژ سال ۹۳, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه متالورژی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی