شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پارسیان نوین تک آسانبر (پنتا) سال ۹۶

غرفه شرکت پارسیان نوین تک آسانبر (پنتا) سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت پارسیان نوین تک آسانبر (پنتا) سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پارسیان نوین تک آسانبر (پنتا) سال ۹۶

نمایشگاه:

ششمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۹ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۶

متراژ:

۱۰۴ متر مربع

برچسب ها:

آسانبر, پارسیان نوین, پنتا, شرکت, شرکت پارسیان نوین تک آسانبر, غرفه, غرفه شرکت پارسیان نوین تک آسانبر (پنتا) ۹۶