شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 98

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت نوآوران طب فردا سال 98

نمایشگاه

هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29 بهمن تا 2 اسفند 98

متراژ

24 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت نوآوران طب فردا, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران