شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال 1401

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد

نمایشگاه

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29 مهر تا 2 آبان 1401

متراژ

105 متر مربع

برچسب ها:

شرکت نوآفرین صنعت یزد, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, غرفه سازی نمایشگاهی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه چاپ و بسته بندی