شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۷

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۷

نمایشگاه:

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷

متراژ:

۶۰ متر مربع

برچسب ها:

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته, ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی