شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت مخابراتی ارگ جدید سال 99

غرفه شرکت مخابراتی ارگ جدید سال 99

غرفه سازی

غرفه شرکت مخابراتی ارگ جدید سال 99

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت مخابراتی ارگ جدید سال 99

نمایشگاه

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تلکام صنایع مخابرات و اطلاع رسانی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

5 تا 8 اسفند 99

متراژ

100 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت مخابراتی ارگ جدید, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه تلکام صنایع مخابرات و اطلاع رسانی