شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت مایکل کندی سال 1401

نمایشگاه

سومین نمایشگاه بین المللی ساعت (ایران مال)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

20 تا 23 اردیبهشت 1401

متراژ

145 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت مایکل کندی, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ساعت