شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت لیدوما سال 1401

غرفه شرکت لیدوما سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت لیدوما سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت لیدوما سال 1401

نمایشگاه

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

21 تا 24 مرداد 1401

متراژ

36 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت رایمون, شرکت غرفه سازی رایمون, شرکت لیدوما, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه صنعت ساختمان