شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت فناوری آزمایشگاهی (الکتا) سال 1401

غرفه شرکت غرفه شرکت فناوری آزمایشگاهی (الکتا) سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت غرفه شرکت فناوری آزمایشگاهی (الکتا) سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت فناوری آزمایشگاهی (الکتا)

نمایشگاه

هفتمین همایش بین المللی کلینیکال انکولوژی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

13 و 14 بهمن 1401

متراژ

36 متر مربع

برچسب ها:

شرکت الکتا, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی