شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت ستاره صبح روشن سال 98

غرفه شرکت ستاره صبح روشن سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت ستاره صبح روشن سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت ستاره صبح روشن سال 98

نمایشگاه

نوزدهمین کنگره سالیانه و دومین سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

1 تا 4 بهمن 98

متراژ

30 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت ستاره صبح روشن, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, کنگره سالیانه و سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران