شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت زیمنس سال 1401

غرفه شرکت زیمنس سال 1401

غرفه سازی 

غرفه شرکت زیمنس سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی 

شرکت

غرفه شرکت زیمنس سال 1401

نمایشگاه

سی و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28 تا 31 تیر 1401

متراژ

30 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت زیمنس, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران