شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت راما مهر آریا (لوسی) سال ۹۶

غرفه شرکت راما مهر آریا (لوسی) سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت راما مهر آریا (لوسی) سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت راما مهر آریا (لوسی) سال ۹۶

نمایشگاه:

شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

متراژ:

۵۹.۹ متر مربع

Tags:

ساخت غرفه, شانزدهمين نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت راما مهر آریا (لوسی) سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی