شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت دمنده سال ۹۶

غرفه شرکت دمنده سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت دمنده سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت دمنده سال ۹۶

نمایشگاه:

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۳ تا ۶ آبان ۱۳۹۶

متراژ:

۳۵۱ مترمربع

برچسب ها:

دمنده, شرکت, غرفه, غرفه شرکت دمنده سال ۹۶