شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت دمنده سال ۹۳

غرفه شرکت دمنده سال ۹۳

غرفه سازی

غرفه شرکت دمنده سال ۹۳

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت دمنده سال ۹۳

نمایشگاه:

دهمين نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۳

متراژ:

۱۸۰ متر مربع

برچسب ها:

۹۳, ساخت غرفه, سال ۹۳, شرکت دمنده, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت دمنده سال ۹۳, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی