شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تسکین گستر فارمد سال 1401

غرفه شرکت تسکین گستر فارمد سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت تسکین گستر فارمد سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تسکین گستر فارمد سال 1401

نمایشگاه

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی (ایران هلث)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

3 تا 6 خرداد 1401

متراژ

41 متر مربع

برچسب ها:

شرکت تسکین گستر, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران هلث, نمایشگاه تجهیزات پزشکی دارویی و آزمایشگاهی