شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE)

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE)

غرفه سازی

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE)

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE)

نمایشگاه

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

2 تا 6 اردیبهشت

متراژ

96 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE), غرفه نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران