شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال 1401

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال 1401

غرفه سازی 

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی 

شرکت

غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE) سال 1401

نمایشگاه

سی و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

28 تا 31 تیر 1401

متراژ

68 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته (GE), غرفه نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران