شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تجارت برق لاله زار سال 98

غرفه شرکت تجارت برق لاله زار سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت تجارت برق لاله زار سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تجارت برق لاله زار سال 98

نمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29 مهر تا 2 آبان 98

متراژ

15 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت تجارت برق لاله زار, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی