شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت بافتینه سال 1401

غرفه شرکت بافتینه سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت بافتینه سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت بافتینه سال 1401

نمایشگاه

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی تهران

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29 مهر تا 2 آبان 1401

متراژ

103 متر مربع

برچسب ها:

شرکت بافتینه, شرکت رایمون, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, غرفه نمایشگاهی, نماشگاهی نساجی