شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت ایران چسب سال ۹۶

غرفه شرکت ایران چسب سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت ایران چسب سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت ایران چسب سال ۹۶

نمایشگاه:

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶

متراژ:

۷۲ متر مربع

برچسب ها:

ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت ایران چسب سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی