شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت آوند پلاست کرج سال 1401

غرفه شرکت آوند پلاست کرج سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت آوند پلاست کرج سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت آوند پلاست کرج

نمایشگاه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران (IranPlast)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

30 شهریور تا 2 مهر 1401

متراژ

81 متر مربع

برچسب ها:

شرکت آوند پلاست کرج, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, طراحی غرفه نمایشگاهی, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران پلاست