شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت آرسام کار تهران سال 98

غرفه شرکت آرسام کار تهران سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت آرسام کار تهران سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت آرسام کار تهران سال 98

نمایشگاه

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه

24 تا 27 مرداد 98

متراژ

210 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه شرکت آرسام کار تهران, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته