شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

arablab2022

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبی (ARABLAB) 2022

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبی (ARABLAB)

این نمایشگاه در تاریخ ۳ تا ۵ آبان ۱۴۰۱ در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد. نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبی (ARABLAB) تنها نمایشگاه تجاری برای صنعت آزمایشگاهی است.
در این نمایشگاه دنیای علم و مواد شیمیایی زنده می شود.

ARABLAB LIVE پذیرای بازدیدکنندگان و غرفه داران از 115+ کشور در سراسر جهان است.

قدرتمندترین نمایشگاه سالانه برای صنعت آزمایشگاه و تحلیل جهانی است.
*آخرین تکنولوژی را به نمایش می گذارد.
*نتیجه می دهد.
*به موفقیت می رسد.
*کسب و کار را توسعه می دهد.
*راه حل ارائه می دهد.
*دانش ایجاد می کند.

jabari

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر