شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

istanbul-jewelry-show

نمایشگاه جواهرات استانبول

نمایشگاه جواهرات استانبولاین رویداد از استانداردهای ایمنی و سلامت AllSecure Informa پیروی می کند. نمایشگاه جواهرات استانبول، بزرگترین نمایشگاه منطقه ای، در سال 1986 تاسیس...

Read More
اکسپو 2025 اوکازا

اکسپو ۲۰۲۵/ EXPO 2025

اکسپو 2025/ EXPO 2025رویداد سه سال آینده، "پروژه درخشش زندگی"در 25 آگوست 2020، "کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام نشان لوگو" در هتل امپریال اوزاکا برگزار شد...

Read More