شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پنتا سال 1400

غرفه شرکت پنتا سال 1400

غرفه سازی

غرفه شرکت پنتا سال 1400

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پنتا سال 1400

نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

5 تا 8 آذر 1400

متراژ

150 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت پنتا, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه آسانسور و پله برقی