شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت پتروشیمی مارون سال 1400

غرفه شرکت پتروشیمی مارون سال 1400

غرفه سازی

غرفه شرکت پتروشیمی مارون سال 1400

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت پتروشیمی مارون سال 1400

نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

تاریخ برگزاری نمایشگاه

18 تا 21 بهمن 1400

متراژ

194 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت پتروشیمی مارون, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه ایران پلاست