شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآوران درمان اطلس سال 98

غرفه شرکت نوآوران درمان اطلس سال 98

غرفه سازی

غرفه شرکت نوآوران درمان اطلس سال 98

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت نوآوران درمان اطلس

نمایشگاه

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

تاریخ برگزاری

2 تا 6 اردیبهشت

متراژ

80 مترمربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت نوآوران درمان اطلس, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, کنگره رادیولوژی ایران