شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۶

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۵۸.۵ مترمربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۲۲ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نمایشگاه:

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته

غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۶

Tags:

چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته, شرکت, غرفه, غرفه شرکت نوآفرین صنعت یزد سال ۹۶