شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت فناوری الفبای داتیس (زیما) 1401

غرفه شرکت فناوری الفبای داتیس (زیما) 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت فناوری الفبای داتیس (زیما) 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت فناوری الفبای داتیس (زیما)

نمایشگاه

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران (IEE)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

29 آبان تا 2 آذر 1401

متراژ

42 متر مربع

برچسب ها:

شرکت زیما, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه برق