شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت سها آگرین تک ۲ سال ۹۷

غرفه شرکت سها آگرین تک ۲ سال ۹۷

غرفه سازی

غرفه شرکت سها آگرین تک ۲ سال ۹۷

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

متراژ:

۱۱۰ متر مربع

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۵ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

نمایشگاه:

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته

غرفه شرکت سها آگرین تک ۲ سال ۹۷

Tags:

ساخت غرفه, سال ۹۷, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت سها آگرین تک سال ۹۷, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی, هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته