شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت سها آگرین تک سال 99

غرفه شرکت سها آگرین تک سال 99

غرفه سازی

غرفه شرکت سها آگرین تک سال 99

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت سها آگرین تک سال 99

نمایشگاه

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری نمایشگاه

5 تا 8 مهر 99

متراژ

160 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه شرکت سها آگرین تک, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته