شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت زیست فناور سبز سال 1401

غرفه شرکت زیست فناور سبز سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت زیست فناور سبز سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت زیست فناور سبز

نمایشگاه

هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

تاریخ برگزاری نمایشگاه

19 تا 22 دی 1401

متراژ

36 متر مربع

برچسب ها:

شرکت زیست فناور سبز, طراحی غرفه نمایشگاهی, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری