شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت دایو پارس سال 1401

غرفه شرکت دایو پارس سال 1401

غرفه سازی 

غرفه شرکت دایو پارس سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی 

غرفه شرکت دایو پارس سال 1401

نمایشگاه

شصت و يکمين کنگره علمي جامعه دندانپزشکي ايران (اکسيدا)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

24 تا 27 خردا 1401

متراژ

60 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت دایو پارس, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه اکسیدا