شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تجهیز گسترش سینا سال 1401

غرفه شرکت تجهیز گسترش سینا سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت غرفه شرکت تجهیز گسترش سینا سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت تجهیز گسترش سینا

نمایشگاه

بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

تاریخ برگزاری نمایشگاه

9 تا 12 اسفند 1401

متراژ

15 متر مربع

برچسب ها:

شرکت فیلیپس, غرفه سازی, غرفه سازی رایمون, غرفه سازی نمایشگاهی, نمایشگاه قلب و عروق