شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت تجارت آرمین سال 99

غرفه شرکت تجارت آرمین سال 99

غرفه سازی

غرفه شرکت تجارت آرمین سال 99

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت تجارت آرمین سال 99

نمایشگاه

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تاریخ برگزاری نمایشگاه

3 تا 6 بهمن 99

متراژ

95 متر مربع

برچسب ها:

exhibition stand, شرکت تجارت آرمین, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی