شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

غرفه سازی

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه شرکت بستانچی سال 1401

نمایشگاه

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان، سیستم ‎‌های سرمایشی و گرمایشی تهران (IRAN HVAC&R)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

19 تا 22 مهر 1401

متراژ

287 متر مربع

برچسب ها:

شرکت بستانچی, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه بین المللی تهران, نمایشگاه تاسیسات