شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه شرکت ارمغان البرز سال ۹۶

غرفه شرکت ارمغان البرز سال ۹۶

غرفه سازی

غرفه شرکت ارمغان البرز سال ۹۶

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

غرفه شرکت ارمغان البرز سال ۹۶

نمایشگاه:

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)

تاریخ برگزاری نمایشگاه:

۱۳ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۶

متراژ:

۱۲۲ متر مربع

برچسب ها:

ساخت غرفه, طراحی غرفه, غرفه, غرفه ساز, غرفه سازی, غرفه شرکت ارمغان البرز سال ۹۶, غرفه نمایشگاهی, غرفه های نمایشگاهی, نمایشگاه متالورژی, نمونه طراحی غرفه های نمایشگاهی