شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

غرفه انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع 1401

غرفه انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع 1401

غرفه سازی

غرفه انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع 1401

غرفه | غرفه سازی | غرفه نمایشگاهی | طراحی غرفه | غرفه های نمایشگاهی | طراحی غرفه های نمایشگاهی | ساخت غرفه | غرفه ساز | طراحی غرفه های نمایشگاهی

شرکت

غرفه انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع 1401

نمایشگاه

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان، سیستم ‎‌های سرمایشی و گرمایشی تهران (IRAN HVAC&R)

تاریخ برگزاری نمایشگاه

19 تا 22 مهر 1401

متراژ

51 متر مربع

برچسب ها:

انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع, شرکت غرفه سازی رایمون, طراحی غرفه, غرفه سازی, غرفه نمایشگاهی, نمایشگاه بین المللی تهران, نمایشگاه تاسیسات