از هر لحاظی حرفه ای و کاربلد هستن واقعا کار با شرکت رایمون تجربه خوبی بود. ممنونم.

یلدا مهاجر