شرکت رایمون
مجموعه ما در تمام پروژه ها، مسیر موفقیت آمیز خلق ایده و مفهومی ناب تا تحقق کامل آن را دنبال می کند.
نتیجه نهایی کار ما ترکیب هوشمندانه زیبایی و عملکرد است که خواست ها و ارزش های مشتری را نمایان می کند.

  موقعیت شغلی: طراح معمار

  مسلط به نرم افزار های طراحی از جمله Sketch Up، 3D Max، اتوکد دو بعدی و سه بعدی
  آشنا با اصول طراحی غرفه های نمایشگاهی
  آشنا با اصول طراحی داخلی

  مشخصات:

  وضعیت تأهل: مجردمتأهل

  آپلود رزومه